POSUVNÉ DVERE 

 Výplňe dvier 

DREVOTRIESKY

drevotriesky - 10mm

ZRKADLÁ - 4mm

SKLÁ - 4mm

Sklá - 4mm